Praktijkregels Tandheelkundig Centrum Arnhem Noord

Om onze werkzaamheden goed te organiseren en misverstanden in communicatie
te voorkomen, heeft onze praktijk de volgende praktijkregels opgesteld. Alle patiënten
dienen van deze regels op de hoogte te zijn.

Hieronder kunt u de praktijkregels bekijken:

1. afspraken en behandelingen

2. klachten en second opinion

3. betalingen

4. overige regels

Verkregen begrotingen zijn gebaseerd op de huidige leeftijd en saneringsvorm, wijziging hierin kan andere verschuldigde bedragen tot gevolg hebben. Een afwijking van 15% op het totaalbedrag van de begroting is mogelijk en aan de begroting kunnen geen rechten worden ontleend. De begroting is maximaal twee maanden geldig, vanaf het moment van afgifte.

NMTWij hanteren NMT betalingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de griffier van de rechtbank te Utrecht onder nummer 150/2007.